caption
caption
caption
caption

Strona główna

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

 

1. Ochrona danych

 

Ogólne informacje

 

Oferta pod adresem URL www.stamei.com.pl jest wspólnym wystąpieniem przedsiębiorstw MEIERGUSS | GRUPPE, do której należy Stąporków-Meier Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 101, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 208346.

MEIERGUSS | GRUPPE traktuje ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie i ściśle przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Z poniższych wskazówek dowiedzą się Państwo, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe są to wszystkie dane, za pomocą których mogą Państwo zostać osobiście zidentyfikowani.

 

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

 

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

 

Dane na tej stronie internetowej przetwarzane są przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdą Państwo w na dole tej strony.

 

Jak gromadzimy Państwa dane?

 

Jednym ze sposobów gromadzenia Państwa danych osobowych jest taki, że je nam Państwo podają. Chodzi tutaj np. o dane, które podają Państwo wypełniając formularz kontaktowy.

 

Inne dane gromadzone są automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym czy godzinie wyświetlenia strony). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

 

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

 

Część danych gromadzona jest po to, aby zapewnić bezbłędne dostarczenie strony internetowej. Inne dane mogą posłużyć do analizy Państwa zachowania, jako użytkownika.

 

Jakie prawa mają Państwa w związku ze swoimi danymi?

 

W każdej chwili mają Państwo prawo do tego, aby bezpłatnie uzyskać informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu zapisanych danych osobowych.  Poza tym mają Państwo prawo do tego, aby zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu jak również w przypadku innych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić do nas pisząc na adres podany na dole strony. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia zażalenia we właściwym urzędzie sprawującym nadzór.

 

2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

 

Ochrona danych

 

Operatorzy tych stron traktują ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z tym oświadczeniem o ochronie danych.

 

Gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe są to dane, za pomocą których mogą Państwo zostać osobiście zidentyfikowani. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również jak to się dzieje i jaki jest tego cel.

 

Zwracamy uwagę na to, że przy przesyłaniu danych w Internecie (np. przy komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) mogą występować luki w zabezpieczeniu. Całkowita ochrona danych przed dostępem do nich osób trzecich jest niemożliwa.

 

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

 

Stąporków-Meier Sp. z o.o.

Ul. Piłsudskiego 101

26-220 Stąporków

Telefon: +48 41 374 19 46

E-mail: wt@stamei.com.pl

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

 

Wiele procesów związanych z przetwarzaniem danych możliwych jest tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę. Wystarczy do tego zwykła informacja przesłana do nas mailem. Legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody pozostaje nienaruszona.

 

Prawo do złożenia zażalenia we właściwym urzędzie nadzorującym

 

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba poszkodowana ma prawo do złożenia zażalenia we właściwym urzędzie sprawującym nadzór. Właściwym urzędem sprawującym nadzór w kwestiach przepisów o ochronie danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawo do przenoszenia danych

 

Mają Państwo prawo do tego, aby zażądać wydania danych, które my na podstawie Państwa zgody lub podczas realizacji umowy automatycznie przetwarzamy. Mogą Państwo zażądać wydania tych danych dla siebie lub przekazania ich osobom trzecim w powszechnie obowiązującym i odczytywalnym komputerowo formacie. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przeniesienia danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, nastąpi to tylko w sytuacji, gdy będzie to technicznie możliwe.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

 

Ta strona ze względów bezpieczeństwa i dla ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak np. zamówienia lub zapytania, które Państwo do nas przysyłają korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie rozpoznają Państwo po tym, że w pasku adresu przeglądarki “http://” zmienia się na “https://” oraz po symbolu kłódki w pasku Państwa przeglądarki.

 

Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być czytane przez osoby trzecie.

 

Informacja, blokada, usunięcie

 

W ramach obowiązujących przepisów prawnych w każdej chwili mają Państwo prawo do tego, aby bezpłatnie uzyskać informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzania danych osobowych oraz prawo do tego, aby zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu jak również w przypadku innych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić do nas pisząc na adres podany w Impressum.

 

Sprzeciw wobec reklam przesyłanych za pomocą maili

 

Niniejszym wyraża się sprzeciw na wykorzystanie danych kontaktowych udostępnionych w ramach obowiązku prowadzenia Impressum do przesyłania niezamówionych w sposób wyraźny reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron w sposób wyraźny zastrzegają sobie prawo do kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych takich jak spam.

 

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

 

Pliki cookies (ciasteczka)

 

Strony internetowe korzystają częściowo z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki cookies nie wyrządzają żadnej szkody na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby naszą ofertę uczynić bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są archiwizowane na Państwa komputerze i które zapisuje Państwa przeglądarka.

 

Większość używanych przez nas plików cookies to tak zwane “Session-Cookies”. Po zakończeniu Państwa wizyty są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Państwa komputerze do momentu, kiedy je Państwo usuną. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie.

 

Mogą Państwo tak ustawić przeglądarkę, że będą Państwo informowani o korzystaniu z plików cookies, będą mogli Państwo zezwalać na pliki cookies tylko jednorazowo, wykluczać korzystanie z plików cookies w określonych przypadkach lub generalnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookies funkcjonalność tej strony internetowej może ulec ograniczeniu.

 

Pliki cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia elektronicznego procesu komunikacji lub do dostarczenia określonych pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka zakupów), zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisaniu plików cookies w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego dostarczenia swoich usług. Jeśli zapisywane są inne pliki cookies (np. cookies służące do analizy sposobu w jaki przeglądają Państwo internet), to omówione są one osobno w niniejszym oświadczeniu o przetwarzaniu danych.

 

Pliki logowania (tzw. logi)

 

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach logowania (logach), które Państwa przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to:

 

  • Typ i wersja przeglądarki
  • System operacyjny
  • Adres URL
  • Nazwa hosta komputera
  • Godzina żądania serwera
  • Adres IP

 

Nie gromadzi się tych danych z wykorzystaniem innych źródeł danych.

 

Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO), który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań poprzedzających umowę.

 

4. Zmiany

 

Od czasu do czasu konieczne jest dostosowanie treści niniejszych informacji o ochronie danych na potrzeby gromadzenia danych w przyszłości. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych informacji w każdej chwili. Zmienioną wersję informacji o ochronie danych opublikujemy w tym miejscu. Dlatego gdy znowu nas Państwo odwiedzą, prosimy o ponowne zapoznanie się z tymi informacjami o ochronie danych.

 

Stan: maj 2018

 

Przedsiębiorstwo

Informacje

Linki

Kontakt

Impressum

Ochrona danych

Produkty